Refrakterci Seviye 4

12UY0070-4 Refrakterci Seviye 4

ISCO 08: 7112 (Ateş tuğlası örücüsü)

Bu yeterlilik, refraktercilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; refrakter malzemeler ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilerini, refrakter uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

11UMS0125-4 Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

a) Zorunlu Birimler
12UY0070-3/A1 Refrakter Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0070-3/A2 Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
12UY0070-3/A3 Refrakter Uygulamaları
12UY0070-4/A4 Mesleki Gelişim ve Yönetsel Sorumluluklar
b) Seçmeli Birimler

Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan A1, A2, A3 ve A4 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir. Ancak 12UY0070-3 Refrakterci belgesine sahip adayların belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıldan fazla süre geçmemek kaydıyla A3 ve A4 biriminden sınava girmesi yeterlidir. İlgili birimlerin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Yeterliliğin değerlendirilmesinde teorik ve pratik olmak üzere iki sınav yapılacaktır. Tüm birimlerin teorik sınavları tek bir oturumda uygulanabilir. Pratik sınav ise refrakter uygulamaları biriminden yapılacaktır. 12UY0070-4 Refrakterci (Seviye 4) pratik sınavının kapsamı 12UY0070-3 Refrakterci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar için Refrakterci (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin de kapsamını içerecek şekilde olmalıdır.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Refrakterci Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinin gözetimi bulunmamaktadır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?