Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

ISCO 08: 8344 (Forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçların operatörleri)

Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 • B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen
  Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince
  düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme
  çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili
  mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
 • B4 biriminde adayın, Endüstriyel – Çekici (Çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için “Karayolları
  Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

Yeterliliğin Yapısı
Zorunlu Birimler
13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı
13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı
13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı

13UY0145-3/B4: Endüstriyel Çekici Kullanımı
13UY0145-3/B5: Sapancılık

Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?