Sürekli iyileşme ve gelişmeye odaklanmış, çalışma kültürümüzü özümsemiş tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle HAK-İŞ MEYEB kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler için adil, tarafsız, güvenilir, açık, erişilebilir ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir belgelendirme hizmeti sunmak ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen politikalar tavizsiz şekilde uygulanacaktır.

Başvuru yapan her adaya fırsat eşitliği sağlayarak her türlü ayrımcılığın önlenmesi,

Ulusal Yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınması, kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olması,

Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için açık, adil ve önyargıdan uzak iç doğrulama prosedürünün uygulanması,

HAK-İŞ MEYEB tarafından Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanması,

HAK-İŞ MEYEB’ in sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması,

Açıklık ve adilliğin sağlanabilmesi için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi, kayıt altına alınması ve kayıtların mevzuatlara uygun saklanması,

HAK-İŞ MEYEB tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

HAK-İŞ MEYEB personelinin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması,

HAK-İŞ MEYEB tarafından hazırlanan risk analizleri ile MYK Mesleki Yeterlilik belgelerinin personel ve adaylar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi, kötüye kullanma durumunun ( veya teşebbüsünün) kanıtlanmasında ise mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunması,

HAK-İŞ MEYEB tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerinin uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

Öngörülen veya öngörülemeyen her türlü çıkar veya ilgi çatışması önlemek için tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi.

Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?