Refrakterci Seviye 3

12UY0070-3 Refrakterci Seviye 3

ISCO 08: 7112 (Ateş tuğlası örücüsü)

Bu yeterlilik, refraktercilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; refrakter malzemeler ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilerini, refrakter uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

11UMS0125-3 Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

 a) Zorunlu Birimler
12UY0070-3/A1 Refrakter Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0070-3/A2 Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
12UY0070-3/A3 Refrakter Uygulamaları
 b) Seçmeli Birimler

Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan A1, A2 ve A3 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir. İlgili birimlerin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Yeterliliğin değerlendirilmesinde teorik ve pratik olmak üzere iki sınav yapılacaktır. Tüm birimlerin teorik sınavları tek bir oturumda uygulanabilir. Pratik sınav ise refrakter uygulamaları biriminden yapılacaktır.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Refrakterci Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinin gözetimi bulunmamaktadır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu,
sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?