İzabeci Seviye 4

13UY0149-4 İzabeci Seviye 4

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların İzabeci (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak vermektir.

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

10UMS0062-4 İZABECİ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

a) Zorunlu Birimler

13UY0149-4/A1: İZABE İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM
SİSTEMLERİ
13UY0149-4/A2: KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
13UY0149-4/A3: ERGİTME YAPMA

b) Seçmeli Birimler

– Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

– Teorik sınavlar, yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

– Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, İzabecinin 24 aydan daha fazla izabecilik işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

İzabeci Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinin gözetimi bulunmamaktadır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Canlı Görüşme Başlat
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?