Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

 

 1.      

Yeterliliğin Adı

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3

 1.      

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 8322 (Otomobil, taksi ve kamyonet sürücüleri)

 1.      

Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü Seviye3 mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,

beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile

mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak

vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 1.      

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 1.      

Sınava Giriş Şartları

Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3);

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
 • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
 • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
 • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satınalmak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
 1.      

Yeterliliğin Yapısı

a)    Zorunlu Birimler

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

b)    Seçmeli Birimler

-

 1.      

Ölçme ve Değerlendirme

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

 

Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik

birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor

olması gerekmektedir.

 1.      

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

 1.      

Gözetim Sıklığı

Belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bir kez http://www.meyeb.com/kalite-yonetim-sistemi ‘nde tanımlandığı şekilde çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

 1.  

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları”

bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.