Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

1

Yeterliliğin Adı

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3

2

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08:7212

3

Amaç

Bu yeterlilik, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

5

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

6

Yeterliliğin Yapısı

      a) Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

      b) Seçmeli Birimler

11UY0010-3/B1 Elektrotlu Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 Oksi -Asetilen Kaynağı (311)

7

Ölçme ve Değerlendirme

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin (B1,B3, B5, B6, B8 ve B10) sınavından başarılı olunması gerekir.

8

Belge Geçerlilik Süresi

Belge iki yıllık bir süre için geçerlidir.

9

Gözetim Sıklığı

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

10

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Kaynakçının MYK belgesi HAK-İŞ MEYEB tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.

 

Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği için Tıklayınız...