Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

 

  1.      

Yeterliliğin Adı

18UY0351-4 Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

  1.      

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 3135 (Metal işleme tesisi operatörleri)

  1.      

Amaç

Bu yeterlilik Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış

kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda

kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,

beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile

mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.

  1.      

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

14UMS0456-4 Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4)

  1.      

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

  1.      

Yeterliliğin Yapısı

a)    Zorunlu Birimler

18UY0351-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

18UY0351-4/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

b)    Seçmeli Birimler

18UY0351-4/B1: Tel Çekme İşlemleri

18UY0351-4/B2: Tel Örme İşlemleri

  1.      

Ölçme ve Değerlendirme

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu

yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

  1.      

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

  1.      

Gözetim Sıklığı

Belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bir kez http://www.meyeb.com/kalite-yonetim-sistemi ‘nde tanımlandığı şekilde çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

  1.  

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin

performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en

az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik

belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay

çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik

birimleri için tanımlanan Uygulama (performans)

Sınavından (P1) başarılı olmak.

 

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların

belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır