Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

REFRAKTERCİ SEVİYE 3

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

1

Yeterliliğin Adı

12UY0070-3 Refrakterci Seviye 3

2

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 7112 (Ateş tuğlası örücüsü)

3

Amaç

Bu yeterlilik, refraktercilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; refrakter malzemeler ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilerini, refrakter uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

11UMS0125-3 Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

5

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

6

Yeterliliğin Yapısı

      a) Zorunlu Birimler

12UY0070-3/A1 Refrakter Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0070-3/A2 Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

12UY0070-3/A3 Refrakter Uygulamaları

      b) Seçmeli Birimler

-

7

Ölçme ve Değerlendirme

Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan A1, A2 ve A3 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir. İlgili birimlerin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olunmalıdır. Yeterliliğin değerlendirilmesinde teorik ve pratik olmak üzere iki sınav yapılacaktır. Tüm birimlerin teorik sınavları tek bir oturumda uygulanabilir. Pratik sınav ise refrakter uygulamaları biriminden yapılacaktır.

8

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

9

Gözetim Sıklığı

Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur.

10

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge yenilemede güncel bilgileri içeren teorik sınav ile pratik sınav yapılır.

 

Refrakterci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği için Tıklayınız...