Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.

1

Yeterliliğin Adı

10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4

2

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 7233

3

Amaç

Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik, makine bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

09UMS0010-4 Makine Bakımcı (Seviye 4)

5

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

6

Yeterliliğin Yapısı

      a) Zorunlu Birimler

10UY0002-4 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

10UY0002-4 /A2 Kalite Yönetim Sistemi

      b) Seçmeli Birimler

10UY0002-4 /B1 Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

10UY0002-4 /B2 Rutin/Periyodik Bakımlar

10UY0002-4 /B3 Arıza Bakım/Onarımları

7

Ölçme ve Değerlendirme

- Adaylar teorik ve uygulamalı performansa tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

- Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

8

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

9

Gözetim Sıklığı

Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

10

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

 

 Makine Bakımcı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği için Tıklayınız...