Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Kaynak Operatörü Seviye 4

2 Mart 2015 tarihinde yayınlandı.
  1.      

Yeterliliğin Adı

11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4

  1.      

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 7212

  1.      

Amaç

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

  1.      

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standartlar

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

  1.      

Sınava Giriş Şartları

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

  1.      

Yeterliliğin Yapısı

a)    Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

b)    Seçmeli Birimler

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

  1.      

Ölçme ve Değerlendirme

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 birimi ve seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin (B2,B3 ve B7 ) sınavından başarılı olunması gerekir.

  1.      

Belge Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

  1.      

Gözetim Sıklığı

6 ayda bir  http://www.meyeb.com/kalite-yonetim-sistemi ‘nde tanımlandığı şekilde çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.

  1.  

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.