Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Hakkımızda

İşletmenin adı; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi olup, kısa adı HAK-İŞ MEYEB’ dir.

 

HAK-İŞ MEYEB, 25 Şubat 2013 tarihinde TS EN ISO / IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına göre TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve 17 Mayıs 2013 tarihinden MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir.

 

İktisadi İşletmenin amacı; ilgili sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sektörlerde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin ulusal yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek; ulusal ve uluslararası standart, yeterlilik ve akreditasyon kurallarından yararlanarak faaliyette bulunmak ve faaliyet konuları çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

 

Yeterlilik Numarası

 Yeterlilik Adı

Belgelendirme Yapılabilecek Birimler

12UY0070-3

MYK - Refrakterci Seviye 3

A1, A2, A3

12UY0070-4

MYK - Refrakterci Seviye 4

A1, A2, A3, A4

11UY0010-3

MYK - Çelik Kaynakçısı Seviye 3

A1, B1, B3, B5, B6,  B9, B14

10UY0002-3

MYK - Makine Bakımcı Seviye 3

A1, A2, B1, B2, B3

10UY0002-4

MYK - Makine Bakımcı Seviye 4

A1, A2, B1, B2, B3

15UY0205-3

MYK - Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

A1, A2

11UY0016-4

MYK- Kaynak Operatörü Seviye 4

A1, B2, B3, B7

18UY0351-4

MYK- Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

A1, A2, B1, B2

17UY0328-3

MYK- Servis Aracı Şoförü Seviye 3

A1, A2

11UY0015-4

MYK- Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

A1, B1, B2, B4, B6


  

HAK-İŞ MEYEB, Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde yapılandırmış ve yürütülmektedir Ayrıca HAK-İŞ MEYEB ile ilgili; belge verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararlarını verme yetkisine tek başına sahiptir.Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin tüm karar yetkisi HAK-İŞ MEYEB’ e aittir ve süreçlerin yürütülmesinden HAK-İŞ MEYEB 1. dereceden sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde devredilemez.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürekli iyileşme ve gelişmeye odaklanmış, çalışma kültürümüzü özümsemiş tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle HAK-İŞ MEYEB kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler için adil, tarafsız, güvenilir, erişilebilir ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir belgelendirme hizmeti sunmak ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen temel politikası tavizsiz şekilde uygulanacaktır.

Kalite ile belgelendirilecek adayların,

Çalışma ortamı ve koşulları ile personelin,

Çevre duyarlılığı ve sorumluluğu ile toplumun,

Yasal düzenlemelere uyulması ile devletin,

Sektörlere özgü ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, sunulan hizmet kollarına yeni değerler ekleme, Sınav ve Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlama, geliştirme ve yaygınlaştırma yönünde zamanında, doğru, çağdaş ve kaliteli hizmet üretilecektir.

 

HAK-İŞ MEYEB ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara, meslek etiğine ve tüm yasal zorunluluklara uygun faaliyet göstereceğimizi,

Sınav ve Belgelendirme süreçlerinde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık hususlarını etkileyecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermeyeceğimizi,

HAK-İŞ MEYEB yönetimi olarak, Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimizi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,

Belgelendirme süreci boyunca başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler ile ilgili elde ettiğimiz bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı,

Sınav ve Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmesinde, ilgili TS EN ISO/IEC 17024 standart ve dokümanlarının gerektirdiği tüm kurallara uyacağımızı,

HAK-İŞ MEYEB üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç/dış baskı kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi,

Beyan ve taahhüt ederiz.