Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Başvuru Adımları

HAK-İŞ MEYEB kapsamındaki mesleklerde MYK belgesi almak isteyen kişiler aşağıda belirtilen başvuru adımlarını izleyeceklerdir.

Adım 1. Kişilerin bireysel başvuru bilgilerini online ortamda eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları beklenmektedir. Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin başvuru esnasında "Sınav Geri Ödemesi" bölümünü "Evet" olarak işaretleyerek şahsi IBAN numaralarını belirtmesi gerekmektedir. Online ortamda bilgilerin doldurma işlemleri tamamlandıktan sonra kişilerin Başvuru formunu çıktı alarak imzalamaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

Başvuru Formu'nun 3. sayfasında yer alan taahhütname bölümü aşağıdaki gibidir.

"Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerimin doğru olduğunu; Başvuru işlemlerinden belgelendirme işlemlerine kadar geçen sürede HAK-İŞ MEYEB'in belirlemiş olduğu tüm kurallara uyacağımı, sınav ücretimin İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında karşılanması durumunda 3 teorik ve performans sınavının tanımlanacağını, sınav ücretimin Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamında karşılanması durumunda EK-2 Adaylar için Doğrudan Hibe Başvuru Formu’nu sınav öncesinde okuyup imzalayacağımı ve adıma 2 teorik ve performans sınavının tanımlanacağını, söz konusu iki fondan da birer defa yararlanabileceğimi,  belge almaya hak kazandığım takdirde F.03 Belge Kullanım Sözleşmesini imzalayacağımı, belge kapsamındaki Gözetim süreçleri ile ilgili HAK-İŞ MEYEB Gözetim kurallarına uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim."

 Adım 2.  Kişilerin;

  • İmzaladıkları Başvuru Formunu,
  • Kimlik fotokopisini
  • Sınav bedelinin HAK-İŞ MEYEB banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu, (Sınav bedellerine ve banka hesabına ilişkin bilgiler için tıklayınız...) HAK-İŞ MEYEB Genel Merkezine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

Adım 3.  Kişilerin başvuru formları HAK-İŞ MEYEB tarafından değerlendirilir ve sınava girmeye hak kazanan kişilerin başvuruları onaylanır.

 

Adım 4.  Başvurusu onaylanan kişiler için en yakın sürede sınav takvimi oluşturulur ve kişilere bilgi verilir. Sınavların gerçekleştirileceği merkezleri belirlemek HAK-İŞ MEYEB'in yetkisi ve sorumluluğundadır.

 

Notlar:

  1.       Çelik Kaynakçısı Seviye 3 sınavına girmek isteyen adaylar, sistemden alınan başvuru formunun dışında çelik kaynakçı yeterliliğine uygun olarak hazırlanan ve WPS bilgilerini içeren F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formu'nu dolduracaklardır. F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formu, F.12 Aday Başvuru Formu ile birlikte HAK-İŞ MEYEB Genel Merkez Binasına göndereceklerdir.

            F.17 Çelik Kaynakçı Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız...

  1.       HAK-İŞ MEYEB eğitim hizmeti vermemektedir.
  2.       Belge teşviğinden yararlanacak adaylar için toplamda üç sınav hakkı bulunmaktadır. Üç sınavda da belge almaya hak kazanamayan adayların teşvikten yararlanma hakları sona ermektedir.

 

 

HAK-İŞ MEYEB Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Tunus Caddesi No:37 Kavaklıdere / ANKARA